Konvertera körlinjer och fältgränser

Kan man utbyta data mellan olika system?

På marknaden finns en uppsjö olika GPS-system, och tyvärr använder olika fabrikat ibland olika format för att lagra körlinjer och fältgränser, i några fall är det skillnad även mellan modeller och versioner inom samma fabrikat.

Med hjälp av konverteringsprogram finns det möjlighet att utbyta körlinjer och fältgränser även mellan olika GPS-system.

Topcon kan använda formaten Shape och ISOXML. Shape är ett vedertaget format som använts länge för att t.ex överföra en spridningsfil mellan ett växtodlingsprogram och traktorn- eller redskapskonsolen. ISOXML är en definierad standard som allt fler ansluter sig till.

Det finns verktyg!

Det finns gratis verktyg som kan konvertera A-B körlinjer och fältgränser mellan olika format. En programvara som vi funnit enkel och lättarbetad för detta ändamål är NEXT Wayline Converter, som kan laddas ner gratis: http://mein.nextfarming.de/waylineconverter/agco

Vilka format kan konverteras?

Wayline Converter kan hantera ett flertal olika format. I tabellerna nedan illustreras alla format till vänster som kan läsas in, och alla format till höger som kan konverteras till.

Som Topcon ägare kan man alltså konvertera fältgränser och en körlinjer skapade i GPS-system från ex. JD, Fendt eller Trimble till ditt Topcon-system med hjälp av mjukvaran.

Hur gör man?

Nedan beskrivs i korta drag hur man går tillväga.

  1. Exportera data från GPS-systemet till ett USB-minne
  2. Anslut USB-minne till Windows-PC
  3. Starta NEXT Wayline Converter, och låt det köra i bakgrunden
  4. Med webbläsaren surfar du till:
    http://mein.nextfarming.de/waylineconverter/app/
  5. Läs in filen från USB-minnet
  6. Konvertera till önskat format
  7. Importera filer i mottagande GPS-system

Exempel – Från Trimble till Topcon

Här har en fältgräns (blå) och 2 A-B linjer (gula) importeras till
Wayline Converter från en Trimble konsol.


Här visas samma fält enligt ovan som exporterats med Wayline Converter och importerats i en Topcon konsol. Båda körlinjerna finns i körlinje-biblioteket. Föraren har valt att använda N-S linjen.